سال 1398 : سال رونق تولید

منو اصلی

پرداخت الکترونیک قبوض

لطفا به منظور مشاهده صورتحساب، شماره اشتراک 12 رقمی مندرج بر روی قبض گاز خود را در کادر زیر وارد نمایید.

مثال: 013000012345

لطفا برای اطلاع از آگهی برگزاری مناقصات آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کرده و کلید ثبت نام را فشار دهید .

 
 عضویت
 لغو عضویت
مناقصه و مزایده
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 44/97 
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 44/97
یک مـرحله ای

1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری


2- موضوع مناقصه: اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده روستاهای دره عشق ،آبشاران علیا و سفلی ، دره بید ودره یاس ، سررک، کل کله و معدن از توابع دهستان مشایخ –بخش ناغان – شهرستان کیار شامل:
2-1- اجرای خط تغذیه فولادی به قطر 2 اینچ 850 متر
2-2- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر63 میلی متر 4000متر
2-3- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر90میلی متر 2300متر
2-4- اجرای عملیات ساختمانی ایستگاه 400/TBS یک مورد
2-5- اجرای عملیات مکانیکی و برقی ایستگاه 400/TBS کابینتی دو مورد
2-6- ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 750 مورد


3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
ب – ارایه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل پایه 5رشته تأسیسات و تجهیـزات یا پایه 5 نفت و گاز
ج – ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200 ریال به شماره حساب شبای بانک مرکزی IR690100004001120904021968
بانک ملی شعبه شریعتی شهرکرد بنام شرکت گاز استان
د– ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

4- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 08/10/97 لغایت 09/10/97 به مدت 2روز از ساعت 8 صبح لغایت 14
5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 23/10/97
6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 26/10/97

7- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمـز و محرمانه) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .

8-نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: یکی ازتضامین معتبر درآیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران به مبلغ 000ر000ر566(پانصدو شصت و شش میلیون )ریال می باشد.
شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc- و http://IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬کسب اطلاعات¬ بیشتر با شماره تلفن 4-33390023 و فکس : 33334278-038 تماس بگیرید.
 


مجری سایت : شرکت سیگما