سال 1398 : سال رونق تولید

منو اصلی

پرداخت الکترونیک قبوض

لطفا به منظور مشاهده صورتحساب، شماره اشتراک 12 رقمی مندرج بر روی قبض گاز خود را در کادر زیر وارد نمایید.

مثال: 013000012345

لطفا برای اطلاع از آگهی برگزاری مناقصات آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کرده و کلید ثبت نام را فشار دهید .

 
 عضویت
 لغو عضویت
مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه عمومی شماره 30/97  
آگهی مناقصه عمومی شماره 30/97
یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

2- موضوع مناقصه:اجرای عملیات گازرسانی به شبکه های توسعه یافته شهرستان بروجن در سال 97 شامل:
2-1- اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 2اینچ 2400 متر
2-2- اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر4 اینچ 144 متر
2-3- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر 3340 متر
2-4- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر90میلی متر 1200متر
2-5- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر125میلی متر 1350متر
2-6- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر160میلی متر 240متر
2-7- ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 150مورد
2-8- ساخت ونصب علمک فولادی 200 مورد
3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
ب – ارایه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر حداقل پایه 5 رشته تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز
ج- ارایه گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
د – ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200 ریال به شماره حساب 2174631502001
بانک ملی شعبه شریعتی شهرکرد بنام شرکت گاز استان
هـ– ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 13/05/97 لغایت 14/ 05/97 به مدت 2روز از ساعت 8 صبح لغایت 13

5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 14روز چهار شنبه مورخ 24/5/97
6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 27/05/97

7- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمـز و محرمانه) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .

8-نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: یکی ازتضامین معتبر درآیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران به مبلغ000ر000ر333( سیصدو سی و سه میلیون ) ریال می باشد.

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc - و http : // IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬کسب اطلاعات¬ بیشتر با شماره تلفن 4-33339002 و فکس : 33334278- 038 تماس بگیرید.

 


مجری سایت : شرکت سیگما