سال 1398 : سال رونق تولید

منو اصلی

پرداخت الکترونیک قبوض

لطفا به منظور مشاهده صورتحساب، شماره اشتراک 12 رقمی مندرج بر روی قبض گاز خود را در کادر زیر وارد نمایید.

مثال: 013000012345

لطفا برای اطلاع از آگهی برگزاری مناقصات آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کرده و کلید ثبت نام را فشار دهید .

 
 عضویت
 لغو عضویت
مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه عمومی شماره 31/97  
آگهی مناقصه عمومی شماره 31/97
یک مـرحله ای

1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

2- موضوع مناقصه:خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن در سایزهای 63، 90 و 200 میلی متر شامل:
2-1- لوله پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر 30600متر
2-2- لوله پلی اتیلن به قطر 90 میلی متر 5150 متر
2-3- لوله پلی اتیلن به قطر 200 میلی متر 21000متر
2-4- اتصالات پلی اتیلن به قطر 200 میلی متر شامل :(شیر ، درپوش ، زانو ، سه راه ، اتصال فولادی به پلی اتیلن و بوشن) 2062عدد
2-5- اتصالات پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر شامل: (شیر پلی اتیلن) 27 عدد

3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
الف – تقاضای کتبی دریافت اسناد مناقصه
ب – قرار داشتن در وندورلیست وزارت نفت در زمینه مورد مناقصه
ج– ارایه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 000ر200 ریال به شماره حساب 2174631502001
بانک ملی شعبه شریعتی شهرکرد بنام شرکت گاز استان
د– ارایه کد کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 13/05/97 لغایت 14/ 05/97 به مدت 2روز از ساعت 8 صبح لغایت 13

5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 14روز چهارشنبه مورخ 24/5/97
6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 27/05/97

7- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمـز و محرمانه) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .

8-نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: یکی ازتضامین معتبر درآیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران جمعاً به مبلغ 000ر810ر534ر1 (یک میلیارد و پانصدو سی و چهار میلیون و هشتصدو ده هزار) ریال می باشد .

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc - و http : // IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬کسب اطلاعات¬ بیشتر با شماره تلفن 4-33339002 و فکس : 33334278- 038 تماس بگیرید.
 


مجری سایت : شرکت سیگما