سال 1398 : سال رونق تولید

منو اصلی

پرداخت الکترونیک قبوض

لطفا به منظور مشاهده صورتحساب، شماره اشتراک 12 رقمی مندرج بر روی قبض گاز خود را در کادر زیر وارد نمایید.

مثال: 013000012345

لطفا برای اطلاع از آگهی برگزاری مناقصات آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کرده و کلید ثبت نام را فشار دهید .

 
 عضویت
 لغو عضویت

اخبار و اطلاعیه ها

آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 15/4/1393 هیأت وزیران  
آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 15/4/1393 هیأت وزیران
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – قانون : قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390.
ب – مرتکبین فساد : افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون که تخلف یا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود.
پ – شورای دستگاه‌های نظارتی : شورای موضوع ماده (28) قانون.
ت – پایگاه‌های اطلاعاتی مکانیزه : پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع قانون.
ث – کمیته : کمیته موضوع بند (الف) ماده (1) تصویب نامه شماره 192087/ت 50328 ه مورخ 28/12/1392 .
ماده 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (2) قانون، مشمول این آیین نامه می‌باشند.
ماده 3 – تشویق‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح ذیل تعیین می‌شود:
الف – اعطای تقدیر‌نامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی ربط شخص حقوقی.
ب – اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن.
پ – حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی.
ت – پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.
تبصره 1 – میزان تعیین شده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی‌ربط شخص حقوقی قابل افزایش است.
تبصره 2 – تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی‌باشد.
تبصره 3 – تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (26) قانون اقدام نموده‌اند و تشویق‌های موضوع ماده (3) به پیشنهاد مدیر ذی‌ربط و یا کمیته و تأیید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می‌باشد.
تبصره 4 – کارکنان و مقام‌هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می‌نمایند، مشمول تشویق‌های مندرج در ماده (3) این آیین‌نامه نمی‌شوند.
ماده 4 – تشویق‌های موضوع این‌ آیین‌نامه در خصوص راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی مکانیزه، منوط به رعایت مقررات و ضوابط فنی، اجرایی و امنیتی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات می‌باشد.
ماده 5 – واحد‌های منابع انسانی شخص حقوقی با رعایت محرمانه بودن، مسئول انجام مکاتبات و پیگیری هر یک از اقدامات و مراحل مذکور در این آیین‌نامه و اعلام نتیجه آن به ذی‌نفع و مقامات مافوق می‌باشند.
تبصره – مبنای تشخیص تخلف یا جرم حسب مورد، آرای قطعی صادر شده از سوی مراجع رسیدگی به تخلفات انضباطی، انتظامی و اداری و مراجع ذی‌صلاح قضایی است.
ماده 6 – اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (2) قانون در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و در خصوص شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی از محل منابع داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.
ماده 7 – دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه موظفند اقدامات انجام شده موضوع این آیین‌نامه را به صورت سالانه (در پایان هر سال) به شورای دستگاه‌های نظارتی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گزارش نمایند.
معاون اول ردیس جمهور-اسحاق جهانگیری
 


مجری سایت : شرکت سیگما