سال 1397 : سال حمایت از کالای ایرانی 

منو اصلی

پرداخت الکترونیک قبوض

لطفا به منظور مشاهده صورتحساب، شماره اشتراک 12 رقمی مندرج بر روی قبض گاز خود را در کادر زیر وارد نمایید.

مثال: 013000012345

لطفا برای اطلاع از آگهی برگزاری مناقصات آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کرده و کلید ثبت نام را فشار دهید .

 
 عضویت
 لغو عضویت

سامانه ارتباط با مشتریان

پایگاه های مفید

برای نمایش تصاویر گالری کلیک کنید
اخبار
آگهی مناقصه عمومی شماره 39/97 یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شماره مجوز 1397.3449 1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری آگهی مناقصه عمومی شماره 39/97
یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شماره مجوز 1397.3449

1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری

2- موضوع مناقصه:اجرای عملیات گازرسانی به شبکه های توسعه یافته شهرستان شهرکرد در سال 97 شامل:
2-1- اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 2 اینچ 3000 متر
2-2- اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 4 اینچ 1500 متر
2-3- اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 6 اینچ 120 متر
2-4- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر 1500 متر
2-5- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 90 میلی متر 100 متر
2-4- ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 150 مورد
2-5- ساخت ونصب علمک فولادی 350 مورد

3- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 14/8/97 لغایت 15/8/97 به مدت 2روز از ساعت 8 صبح لغایت 15

4- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه : ساعت 15روز سه شنبه مورخ 29/8/97
5- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 6/9/97

6- محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست (رمـز و محرمانه) شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی می باشد .

7-نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: یکی ازتضامین معتبر درآیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هیات محترم وزیران به مبلغ000ر000ر470 ( چهارصدو هفتاد میلیون ) ریال می باشد.

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc - و http : // IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬کسب اطلاعات¬ بیشتر با شماره تلفن 4-33339002 و فکس : 33334278- 038 تماس بگیرید.
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما