سال 1397 : سال حمایت از کالای ایرانی 

منو اصلی

پرداخت الکترونیک قبوض

لطفا به منظور مشاهده صورتحساب، شماره اشتراک 12 رقمی مندرج بر روی قبض گاز خود را در کادر زیر وارد نمایید.

مثال: 013000012345

لطفا برای اطلاع از آگهی برگزاری مناقصات آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کرده و کلید ثبت نام را فشار دهید .

 
 عضویت
 لغو عضویت

سامانه ارتباط با مشتریان

پایگاه های مفید

برای نمایش تصاویر گالری کلیک کنید
مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه عمومی به شماره 97.18-97.23 یک مـرحله ای 
آگهی مناقصه عمومی به شماره 97.18-97.23 یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شماره مجوز 1397.1581
1397/4/31 يكشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی به شماره 97.13-97.17 یک مـرحله ای 
آگهی مناقصه عمومی به شماره 97.13-97.17 یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شماره مجوز 1397.1548
1397/4/31 يكشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی شماره 12/97 
آگهی مناقصه عمومی شماره 12/97 یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شماره 1397.1523
1397/4/31 يكشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی شماره 11/97  
آگهی مناقصه عمومی شماره 11/97 یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری
1397/4/31 يكشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی به شماره 97.25-97.28 یک مـرحله ای 
آگهی مناقصه عمومی به شماره 97.25-97.28 یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شماره مجوز 1397.1778 1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری
1397/4/31 يكشنبه
....
آگهی مزایده عمومی شماره 24/97 
شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری در نظر دارد انواع اقلام اسقاطی و مازاد به شرح مندرج در پایگاههای اطلاع رسانی ذیل را بطور جداگانه از طریق مزایده عمومی طبق شرایط ذیل به فروش رساند .
1397/4/24 يكشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی شماره 02/97  
یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شماره مجوز 1397.189 1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری
1397/1/26 يكشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی شماره 01/97 
1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهارمحال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه : تعمیر و آزمایش کنتور و رگولاتور مشترکین گاز در سطح استان 3- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
1397/1/26 يكشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی شماره 48/96 
1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهارمحال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه : انجام خدمات نگهبانی از اموال و تاسیسات شرکت گاز استان
1397/1/26 يكشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی شماره 42/96 یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 
1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه:اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای مورز، گزستان، حسین آباد، میاندوهان علیا و سفلی از توابع دهستان بازفت پایین – بخش بازفت – شهرستان کوهرنگ به روش PC شامل: 2-1- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر 15000متر 2-2- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر90 میلی متر 6000متر 2-3- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر125میلی متر 9000 متر 2-4- ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 500 مورد
1396/12/27 يكشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی شماره 49/96 یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 
1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه:اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای قلعه مدرسه، جرجیس ، آبچنار علیا و سفلی، گودسر، ده تل و سرکمر از توابع دهستان بارز - بخش منج – شهرستان لردگان به روش PC شامل: 2-1- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر 21200متر 2-2- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر90 میلی متر 3600متر 2-3- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر125میلی متر 3000 متر 2-4- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر160میلی متر 6200 متر 2-5- ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 600 مورد
1396/12/27 يكشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی شماره 42/96 یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 
1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه:اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای مورز، گزستان، حسین آباد، میاندوهان علیا و سفلی از توابع دهستان بازفت پایین – بخش بازفت – شهرستان کوهرنگ به روش PC شامل: 2-1- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر 15000متر 2-2- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر90 میلی متر 6000متر 2-3- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر125میلی متر 9000 متر 2-4- ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 500 مورد
1396/12/27 يكشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی شماره 50/96 یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 
1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه:اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای ده سوخته ، چشمه خانی ، شکرته ، چالچندار، گود بنشیر، زیتی و چالدرازها از توابع دهستان بارز - بخش منج – شهرستان لردگان به روش PC شامل: 2-1- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر 13600متر 2-2- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر90 میلی متر 7500متر 2-3- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر125میلی متر 10300 متر 2-4- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر160میلی متر 3600متر 2-5- ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 400 مورد
1396/12/27 يكشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی شماره 41/96  
یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شماره مجوز 1396.5228 1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه:اجرای عملیات گازرسانی به شهر بازفت و روستاهای تبرک علیا ، تبرک سفلی و قلعه تبرک از توابع دهستان بازفت پایین – بخش بازفت – شهرستان کوهرنگ به روش PC شامل:
1396/12/23 چهارشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی شماره 49/96  
1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه:اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای قلعه مدرسه، جرجیس ، آبچنار علیا و سفلی، گودسر، ده تل و سرکمر از توابع دهستان بارز - بخش منج – شهرستان لردگان به روش PC شامل: 2-1- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر 21200متر 2-2- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر90 میلی متر 3600متر 2-3- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر125میلی متر 3000 متر 2-4- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر160میلی متر 6200 متر 2-5- ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 600 مورد
1396/12/23 چهارشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی شماره 42/96 
1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه:اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای مورز، گزستان، حسین آباد، میاندوهان علیا و سفلی از توابع دهستان بازفت پایین – بخش بازفت – شهرستان کوهرنگ به روش PC شامل: 2-1- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر 15000متر 2-2- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر90 میلی متر 6000متر 2-3- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر125میلی متر 9000 متر 2-4- ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 500 مورد
1396/12/23 چهارشنبه
....
آگهی مناقصه عمومی شماره 50/96  
1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری 2- موضوع مناقصه:اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای ده سوخته ، چشمه خانی ، شکرته ، چالچندار، گود بنشیر، زیتی و چالدرازها از توابع دهستان بارز - بخش منج – شهرستان لردگان به روش PC شامل: 2-1- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر 13600متر 2-2- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر90 میلی متر 7500متر 2-3- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر125میلی متر 10300 متر 2-4- اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر160میلی متر 3600متر 2-5- ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 400 مورد
1396/12/23 چهارشنبه
....
آگهی مزایده عمومی شماره 46/96 
شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری در نظر دارد انواع اقلام اسقاطی و مازاد به شرح مندرج در پایگاههای اطلاع رسانی ذیل را بطور جداگانه از طریق مزایده عمومی طبق شرایط ذیل به فروش رساند .
1396/12/5 شنبه
....
آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 37/96 
یک مـرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شماره مجوز 1396.5227 1- مناقصه گزار : شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری
1396/11/28 شنبه
....
آگهی مزایده عمومی شماره 44/96 
شرکت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختیاری در نظر دارد یازده دستگاه خودرو شرکتی از طریق مزایده عمومی طبق شرایط ذیل به فروش رساند .
1396/11/28 شنبه
....
123456789>>>


مجری سایت : شرکت سیگما