صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 43/98

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 43/98

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 43/98

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 43/98
يك مـرحله اي همراه با ارزيابي كيفي به شماره مجوز 1399.1528

1- مناقصه گزار : شركت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختياري

2- موضوع مناقصه:خرید لوله های فولادی به شرح ذیل :
2-1- لوله فولادی 8 اینچ w.t:  API L Gr.B 500 متر
2-2- لوله فولادی 6 اینچ API L Gr.B w.t:  11900 متر
2-3- لوله فولادی 4 اینچ w.t:  API L Gr.B 15000 متر
2-4- لوله فولادی 2 اینچ w.t:  API L Gr.B 2000 متر
2-5- لوله فولادی 1 اینچ w.t:  API L Gr.B 1000 متر
2-6- لوله فولادی 4/3 اینچ شاخه شش متری Sch  30000 متر

3- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
4- لازم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 7,163,182 می باشد.
5- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 10/4/99 می باشد.
6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18 روز پنج شنبه تاریخ 12/4/99می باشد.
7- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 18 روز پنج شنبه تاریخ 26/4/99 می باشد.
8- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه : ساعت 9 صبح روز شنبه تاریخ 28/4/99
9- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد : ساعت 10 صبح روز یک شنبه تاریخ 29/4/99
10- نوع و مبلغ تضمین فرايند ارجاع كار: يكي ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران جمعاً به مبلغ 000ر000ر661ر1 ( یک میلیارد و ششصد و شصت و یک میلیون) ريال مي باشد .

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت chbgas.ir www.nigc - و http : // IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به¬كسب اطلاعات¬ بيشتر با شماره تلفن 4-33339002 و فكس : 33334278- 038 تماس بگیرید.


نوبت اول : شنبه مورخ 07/04/99
نوبت دوم : دوشنبه مورخ 09/04/99

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/04/10 - ١٣:٥٦
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 448

خروج
تصاویر منتخب

access deny