صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

آگهي تجدید مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 08/99

آگهي تجدید مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 08/99

اجراي باقیمانده عملیات تکمیلی خطوط تغذیه فولادی به قطر 8 اينچ جهت گازرسانــی به روستاهاي دهستان بازفت پايين – بخش بازفت از توابع شهرستان كوهرنگ (فاز 1، 2و 3)

آگهي تجدید مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 08/99
همراه با ارزيابي كيفي به شماره مجوز 1399.2445

1- مناقصه گزار : شركت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختياري

2- موضوع مناقصه: اجراي باقیمانده عملیات تکمیلی خطوط تغذیه فولادی به قطر 8 اينچ جهت گازرسانــی به روستاهاي دهستان بازفت پايين – بخش بازفت از توابع شهرستان كوهرنگ (فاز 1، 2و 3) شامل:

2-1- اجراي خط تغذيه فولادی به قطر8 اینچ 1800متر
2-2- اجراي شبكه پلي اتيلن به قطر63 الي 160 ميلي متر 934 متر
2-3- اجراي عمليات ساختماني، مكانيكال و الكتريكال ايستگاه2500/TBS تخت يك مورد
2-4- اجراي عمليات الكتريكال ايستگاه2500/TBS کابینتی يك مورد
2-5- اجراي سيستم حفاظت كاتديك دو مورد

3- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 14321080 می باشد.

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 13 روز شنبه تاریخ 25/5/99 می باشد.
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18 روز دوشنبه تاریخ 27/5/99 می باشد.
6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 18 روز دوشنبه تاریخ 10/6/99 می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه : ساعت 8صبح روز سه شنبه تاریخ 11/6/99
8- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 12/6/99
9- نوع و مبلغ تضمین فرايند ارجاع كار : يكي ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران به مبلغ 000ر000ر280ر1 ( یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون) ريال ميباشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهركرد ـ خیابان فارابي شمالي به شماره تلفن 4-33339002-038 (داخلی 2081)

چاپ نوبت اول : چهار شنبه مورخ 22/05/99
چاپ نوبت دوم : شنبه مورخ 25/05/99

روابط عمومی شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/05/21 - ١٠:٥٩
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 300

خروج
تصاویر منتخب

access deny