صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های گاز استانی  


نسخه چاپي

آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند

آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 15/4/1393 هیأت وزیران ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف – قانون : قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390. ب – مرتکبین فساد : افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون که تخلف یا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود. پ – شورای دستگاه‌های نظارتی : شورای موضوع ماده (28) قانون. ت – پایگاه‌های اطلاعاتی مکانیزه : پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع قانون. ث – کمیته : کمیته موضوع بند (الف) ماده (1) تصویب نامه شماره 192087/ت 50328 ه مورخ 28/12/1392 . ماده 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (2) قانون، مشمول این آیین نامه می‌باشند. ماده 3 – تشویق‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح ذیل تعیین می‌شود: الف – اعطای تقدیر‌نامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی ربط شخص حقوقی. ب – اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن. پ – حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی. ت – پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت. تبصره 1 – میزان تعیین شده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی‌ربط شخص حقوقی قابل افزایش است. تبصره 2 – تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی‌باشد. تبصره 3 – تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (26) قانون اقدام نموده‌اند و تشویق‌های موضوع ماده (3) به پیشنهاد مدیر ذی‌ربط و یا کمیته و تأیید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می‌باشد. تبصره 4 – کارکنان و مقام‌هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می‌نمایند، مشمول تشویق‌های مندرج در ماده (3) این آیین‌نامه نمی‌شوند. ماده 4 – تشویق‌های موضوع این‌ آیین‌نامه در خصوص راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی مکانیزه، منوط به رعایت مقررات و ضوابط فنی، اجرایی و امنیتی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات می‌باشد. ماده 5 – واحد‌های منابع انسانی شخص حقوقی با رعایت محرمانه بودن، مسئول انجام مکاتبات و پیگیری هر یک از اقدامات و مراحل مذکور در این آیین‌نامه و اعلام نتیجه آن به ذی‌نفع و مقامات مافوق می‌باشند. تبصره – مبنای تشخیص تخلف یا جرم حسب مورد، آرای قطعی صادر شده از سوی مراجع رسیدگی به تخلفات انضباطی، انتظامی و اداری و مراجع ذی‌صلاح قضایی است. ماده 6 – اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (2) قانون در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و در خصوص شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی از محل منابع داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است. ماده 7 – دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه موظفند اقدامات انجام شده موضوع این آیین‌نامه را به صورت سالانه (در پایان هر سال) به شورای دستگاه‌های نظارتی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گزارش نمایند. معاون اول ردیس جمهور-اسحاق جهانگیری

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/04/25 - ١٥:٠٠
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 1451

خروج
تصاویر منتخب