صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های پالایش گاز  


نسخه چاپي

آگهي مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 02/99

آگهي مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 02/99

آگهي مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 02/99

آگهي مناقصه عمومي * يك مـرحله اي* شماره 02/99
همراه با ارزيابي كيفي

1- مناقصه گزار : شركت ‌‎گاز استان ‎‌چهار محال ¬و بختياري

2- موضوع مناقصه: خرید اتصالات پلی اتیلن در سایزهای مختلف شامل :
2-1- کپ: 63- 125 و 160 میلی متر 1400 عدد
2-2- بوشن: 25-63-90-125 و 160 میلی متر 19500عدد
2-3- زانو: 45* 125- 90*90 و 90*125 میلی متر 400 عدد
2-4- سه راه مساوی 25- 63 و 125 میلی متر 2050 عدد
2-5- سه راه نامساوی 63*90 و 63*125 میلی متری 260 عدد
2-6- زین 63- 90- 125و160 میلی متری 6500 عدد
2-7- تی اف 25*4/3 – 90* 4 اینچ – 125* 4اینچ 5030 عدد
2-8- تبدیل 90 * 63 100 عدد

3- شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد: مناقصه موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 3,234,158 می باشد.

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 14 روز یک شنبه تاریخ 14/2/99 می باشد.
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 16/2/99می باشد.
6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 18 روز سه شنبه تاریخ 30/2/99 می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه تاریخ 31/2/99
8- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد : ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 06/3/99
9- نوع و مبلغ تضمین فرايند ارجاع كار : يكي ازتضامين معتبر درآيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوبه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/94 هيات محترم وزيران به مبلغ000ر000ر224ر1( یک میلیارد و دویست و بیست و چهار میلیون) ريال ميباشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهركرد ـ خیابان فارابي شمالي به شماره تلفن 4-33339002-038 (داخلی 2081)

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/02/10 - ٠٨:٠١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 28

خروج
تصاویر منتخب