صفحه اصلی > خدمات الکترونیک > سامانه ارتباط با مشتریان 
فرم ثبت شکایات شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
لطفا اطلاعات خواسته شده را بطور دقیق وارد نمایید
نوع درخواست :       شکایت       انتقاد     پیشنهاد        تشکر
 موضوع درخواست :
 
اولویت درخواست :
 
 نام و نام خانوادگی :
 
 شماره موبایل :
 
 وضعیت تملک :      مالک       مستاجر  
 شماره اشتراک :
 
 
 پیوست ها :   
 
   

تصاویر منتخب