صفحه اصلی > معرفی شرکت > وظایف واحدهای شرکت > خدمات فنی و مهندسی 

خدمات فنی مهندسی

  • تهیه نقشه‌های مورد نیاز جهت برآورد مصرف گاز و انجام بررسی بازار مصرف گاز طبیعی در شهرها ، روستاها ، توسعه شبکه‌های شهری ، خطوط پراکنده و حفره‌های خالی شبکه .
  •  بررسی ، تعیین مسیرهای مناسب و نقشه‌برداری جهت اجرای خطوط انتقال ، تغذیه و توزیع و طراحی خطوط مذکور مطابق استانداردهای موجود و تعیین مشخصات فنی اقلام مورد استفاده و تهیه نقشه‌های مربوطه .
  • محاسبات طراحی سیستم حفاظت از زنگ در خطوط انتقال گاز ، تغذیه و توزیع گازرسانی با نوع فولادی و تعین جریان الکتریکی مورد نیاز و تعین نوع بستراندی و ابعاد و مشخصات آن .
  •  طراحی و انجام محاسبات فنی پروژه‌های سیویل اعم از ساختمانهای با اسکلت فلزی یا بتنی اداری مطابق استاندارد و تهیه نقشه‌های طراحی ساختمان با جزئیات مربوطه و پست‌های امداد شهر و روستاها متناسب با تعداد مشترکین و چارت سازمانی .
  • طراحی تاسیسات مکانیکال ، ساختمان ، برق ایستگاههای تقلیل فشار شهری T.B.S  و خارج شهری C.G.S و ترکیبی T.B.S / C.G.S .
  • تهیه نقشه های بیلت با مقیاس  200/1  جهت شهر و روستا و تحویل به واحد مجری جهت تهیه نقشه از بیلت .
  • بررسی و تهیه نقشه‌های خط سیر اشتراک‌پذیری در شهر و روستا جهت استفاده واحد بهره‌برداری .
  • تهیه شرح کار ، لیست اجناس ، نقشه‌های طراحی و استاندارد مورد نیاز جهت تکمیل مدارک و اسناد پیمان

تصاویر منتخب