صفحه اصلی > معرفی شرکت > وظایف واحدهای شرکت > فناوری اطلاعات و ارتباطات 

فناوری اطلاعات

·   تهیه، راه اندازی و پشتیبانی کلیه نرم افزارهای (عمومی - تخصصی) موجود در شرکت  

·  تعمیرات ، نگهداری وپشتیبانی از کلیه تجهیزات کامپیوتری موجود در شرکت

·   اجرا، راه اندازی و پشتیبانی شبکه های مختلف(Lan,Man,Wan و اینترنت )موجود در شرکت ونواحی گازرسانی  

·  انجام کلیه عملیاتهای منجربه تولید صورتحساب مشترکین، بهمراه چاپ قبوض 

·  دریافت واعمال کلیه فایلهای مربوط به تغییرات اطلاعات مشترکین، در سیستم جدید مشترکین

·  ارائه گزارشات مختلف عملیاتی ومدیریتی (بصورت زمانبندی شده وموردی)

·  نگهداری حفاظتی، امنیتی واطلاعاتی کلیه سرورهای متمرکز موجود در شرکت

·  انجام کلیه عملیاتهای مربوط به عملکردها وتراکنش های مالی وکالا، در سیستم جامع مکانیزه Main

تصاویر منتخب