کالا

·  ایجاد ارتباط فی مابین کالا و استان با توجه به برنامه های انجام شده در استان.

·  برنامه ریزی جهت تجهیز انبارها.

·  ایجاد ارتباط صحیح بین تدارکات و انبارها.

·  اطمینان از انجام برنامه ریزی های انجام شده.

·  جوابگویی در مقابل حسابرسان.

·  انجام مراحل مربوط به فروش کالا به شخص ثالث.

·  تایید نهائی آمار ماهیانه ، بررسی عملکرد واحدهای خدمات کالا با توجه به آمارهای ماههای قبل ، تصمیم گیری به موقع .

·   نظارت در اجرای دقیق مقررات ، آئین نامه معاملات و رویه های جاری شرکت در تدارک و کنترل کالا.

·  سعی و تلاش در صرفه و صلاح شرکت و صرفه جوئی لازم در کلیه امور خرید و سفارشات.

·   نظارت در رعایت و روشهای وضع شده در تدارک کالا.

·   نظارت در تنظیم و نگهداری کتب راهنمائی صنایع داخلی ، سازندگان موردصلاحیت جهت رجوع به آنها.

·  برنامه ریزی جهت ارسال بولنتهل ، روشها و کتابهای MESC

·  ایجاد هماهنگی بین واحدهای استان با تدارکات و رفع مشکلات بوجود آمده.

·   برنامه ریزی جهت تسریع در تدارک و تامین کالای طرحها و اختصاصی شرکت در جلسه کمیته خرید.

·   ارتباط مداوم با مسئول تامین و کنترل کالا به منظور دریافت اطلاعات و ابلاغ دستورات جدید.

·  مطالعه و بررسی آخرین متدها و روشهای انبارداری و رسید و ارسال و بسته بندی کالا.

·  مسئول حفظ انبار و اجناس انبارها از نظر نگهداری ، دریافت ، تحویل کالا ، ارائه پیشنهادات جدید.

·   نظارت بر جمع آوری کالاهای اسقاط شرکت در جلسات تصمیم گیری و اعلام نمودن جهت فروش.

·  ارتباط مداوم با مسئول عملیات انبار به منظور گرفتن اطلاعات لازم و ابلاغ دستورات جدید.

·   معرفی نمونه امضاء مسئولین جدید با صلاحدید مدیرعامل جهت دریافت اجناس از انبار.

·  بررسی و رفع مشکلات بوجود آمده فی مابین واحدهای دیگر استان با انبار.

·  بررسی و مطالعه پیشنهاد در زمینه ایجاد انبارهای جدید.

·  تفسیر و تشریح به مرحله درآوردن و تعمیم مقررات و روشهای ایمنی و استحفاظی موجود بمنظور جلوگیری از بروز حادثه و سوانح پیش بینی نشده در حین کار ، تهیه پیشنهادات جدید و یا اصلاحی در امور مربوط به ایمنی و حفاظت.

·  جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیتهای انبارداری جهت استفاده در جلسات.

·  پاسخگوئی به بازرسان انبار ، حسابرسان و سایر مسئولین ذیربط.

·  مسئولیت تنخواه گردان جهت پرداخت هزینه حمل کامیون و تریلرها و خریدهای داخلی.

·  مسئولیت تامین و توزیع کالای مربوطه ، شبکه گذاری شهری و انشعابات و نصب تجهیزات در استان و نواحی.

·  مسئولیت بروز درآوردن آمار و اطلاعات بوسیله سیستم مکانیزه در استان و ارائه به مدیرعامل و واحدهای ذیربط.

·  مسئولیت نگهداری ماشین آلات متحرک (جرثقیل  لیفتراک) و آماده بکارداشتن آنها بطور مستمر و دایم.

·  مسئولیت تهیه و تدارک کلیه پوژه های امانی که با مجوز مربوطه در استان انجام میشوند.

·  دریافت آمار و گزارشات کنترل کالا جهت ارائه در جلسه کمیته تسویه حساب با شرکتهای مجری.

·  شرکت در جلسات کمیته فنی و تدارکاتی جهت رفع مشکلات.

·  دریافت حداقل اقلام کالاهای ایستگاههای (CGS) و (TBS) که از طریق(MIV) از اسناد تامین و نگهداری بصورت امانت و مجدداً تحویل به متقاضیان با صدور برنامه از طریق واحد رسید و ارسال

تصاویر منتخب