صفحه اصلی > تماس با ما > ارتباط با مسولین 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

آدرس email

سیامک حیدری

مدیرعامل

33339207

modiramel@nigc-chbgas.ir

جهانبخش سلیمیان

معاونت بهره برداری

33339208

 bahrebardari@nigc-chbgas.ir

غلامعلی کریمیان

رئیس امور مالی و پشتیبانی

33339205

poshtibani@nigc-chbgas.ir

محمدعلی سبزیان

رئیس امور مهندسی و اجرا

33342870

mohandesi@nigc-chbgas.ir

تقی تاجی

رئیس روابط عمومی

33342873

Rravabet-omumi@nigc-chbgas.ir

محمد حیدری

رئیس امور حقوقی

33344349

hoghoghi@nigc-chbgas.ir

حجت اله عدنانی

رئیس امور قراردادها

33346390

gharardadha@nigc-chbgas.ir

 

تصاویر منتخب